Procedura privind solutionarea reclamatiilor utilizatorilor finali
1. Modalitati de inaintare a unei reclamatii:
SC Ledneting SRL pune la dispozitia utilizatorilor finali urmatoarelor modalitati de inaintare a
reclamatiilor:
. telefonic, apeland numarul de telefon 0249560063 in timpul programului de lucru:
Luni - Vineri intre orele  09.30 17.30
Sambata     intre orele  10.00 12.00
. in scris, prin depunerea reclamatiei la sediul societatii, in timpul programului de lucru mentionat
anterior
. prin posta la adresa: Str. C.A.Rosetti,bl.17,ap.3,Corabia,Olt.
. prin email la adresa: danbae@yahoo.com
2. Continutul unei reclamatii:
Pentru a putea raspunde reclamatiilor in cel mai scurt timp, utilizatorii finali sunt rugati sa include
urmatoarele informatii:
. numele si prenumele, adresa la care este instalat serviciul;
. numarul de telefon la care pot fi contactati si adresa de email;
. data intocmirii reclamatiei;
. descrierea situatiei sau a aspectelor reclamate;
. modalitatea aleasa pentru comunicarea raspunsului SC Ledneting SRL referitor la reclamatia
efectuata ( telefonic sau in scris, prin posta sau e-mail) cu mentionarea expresa a numarului de telefon
sau a adresei de corespondenta postala ori electronica la care utilizatorul final doreste sa-I fie
comunicat raspunsul societatii.
3. Termenul de depunere a reclamatiilor de catre utilizatori:
Orice reclamatie efectuata de catre utilizatorii finali referitoare la valoarea facturilor lunare trebuie
adresata in scris, in maxim 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. In cazul in care utilizatorul
final nu a contestat suma facturata in termenul mentionat, aceasta este considerata ca fiind acceptata
la plata in mod irevocabil de catre utilizatorul final.
Contestarea valorii facturii de catre utilizatorul final nu suspenda obligatia de plata a facturii si nici
curgerea penalitatilor de intarziere.
4. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor si de remediere a defectiunilor de
catre SC Ledneting SRL:
4.1 Termenul maxim de solutionare a unei reclamatii care nu se refera la defectiuni ale serviciilor este de
30 de zile calendaristice de la data primirii sau inregistrarii acesteia de catre SC Ledneting SRL, prin
oricare din modalitatile enumerate de mai sus. In anumite cazuri, in functie de natura si complexitatea
aspectelor sesizate, termenul de solutionare a reclamatiilor se poate prelungi, in mod exceptional, cu o
noua perioada de 30 de zile lucratoare, cu informarea prealabila a utilizatorului final asupra acestei situatii.
4.2 Termenul de solutionare a defectiunilor serviciilor de internet este de 72 ore si se va calcula incepand
cu ora primirii reclamatiei, daca solutionarea acesteia este de competent SC Ledneting SRL si daca
natura tehnica a defectiunii permite o astfel de reparatie.
In cazul nesolutionarii reclamatiilor sau neremedierii defectiunilor, in termenele prevazute mai sus,
utilizatorii finali sunt indreptatiti la despagubiri echivalente cu valoarea lunara a serviciilor afectate,
impartita la numarul de zile din luna respective, inmultita cu numarul de zile in care serviciul respectiv nu a
fost disponibil, peste termenul asumat, in limitele si cu respectarea prevederilor articolului 4.1 de mai sus.
5. Modalitatile de informare a utilizatorilor finali cu privire la rezultatul demersurilor
efectuate de SC Ledneting SRL pentru solutionarea reclamatiilor:
Utilizatorii finali vor fi informati in termen de maxim 30 de zile calendaristice, cu privire la rezultatul
demersurilor efectuate de SC Ledneting pentru solutionarea reclamatiilor prin una din urmatoarele
modalitati, in functie de optiunea acestora:
. prin intermediul canalului de comunicare utilizat pentru a depune reclamatia.
. in, scris sau prin email
. telefonic
6. Solutionarea litigiilor:
In cazul in care utilizatorii finali sunt nemultumiti de modalitatea in care au fost solutionate reclamatiile,
acestia au posibilitatea de a se adresa:
. Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor( A.N.P.C.)
. Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ( A.N.C.O.M.)
. Instantelor judecatoresti.
*) In intelesul prezentei proceduri prin termenul de utilizator se intelege titularul contractului de furnizare
servicii internet incheiat cu SC Ledneting SRL.