Indicatorii de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet calculati potrivit dispozitiilor Deciziei
trimestrul III 2015
A. Indicatori de calitate administrativi
       Internet prin cablu UTP sau FTP                                                 Internet wireless     
   Persoane fizice                     Persoane juridice      Prin modem                                  prin router     
a           4 zile                                      3 zile                          3 zi                                            3 zile     
b           6 zile                                      4 zile                          5 zi                                            5 zile     
c           100%                                  100%                           100%                                       100%   
Nota:
1. Datele din tabelul de mai sus reprezinta instalarile/activarile realizate in trimestul III 2015 indiferent de momentul
primirii unei cereri valide de furnizare (data semnarii contractului);
2. Termenul de instalare prevazut in contractele incheiate cu persoanele fizice este de 30 zile;
3. Termenul de instalare prevazut in contractele incheiate cu persoanele juridice este de 30 zile;
4. Instalarile se realizeaza zilnic de  Luni pana Sambata  in intervalul orar 9-18.
A1- Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la Internet.
a durata in care se incadreaza 80% dintre cele mai rapid solutionate cereri;
b durata in care se incadreaza 95% dintre cele mai rapid solutionate cereri;
c procentajul cererilor solutionate in intervalul de timp convenit cu utilizatorul final.
A2 Termenul de remediere a deranjamentelor
       Persoane fizice    Persoane juridice     
a          16 ore                      14 ore     
b          20 ore                      20 ore     
c          100%                       100 %   
Nota
1. Au fost raportate deranjamentele remediate in trimestul III 2015 indiferent de momentul la care a fost semnalat
deranjamentul;
2. Termenul de remediere a derajamentelor pentru persoanele fizice este de 96 ore;
3. Termenul de remediere a deranjamentelor pentru persoanele juridice este de 96 ore;
4. Programul departamentului de suportul tehnic este 12/24 ore, 6/7 zile;
5. Interventiile in teren se realizeaza de Luni pana Sambata  in intervalul orar 9-21.
A2 Termenul de remediere a deranjamentelor
a durata in care se incadreaza 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide
b durata in care se incadreaza 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide
c procentajul deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit cu utilizatorul final
A3 Frecventa reclamatiilor utilizatorilui final
Indicator corespuncator serviciului de acces internet prin cablu UTP si FTP si serviciul wireless
                                                                   0.17   
Nota
1. Indicatorul a fost calculat pe baza reclamatiilor inregistrate in trimestrul III 2015;
2. Reclamatiile pot fi inaintate de catre utilizatorii finali prin urmatoarele modalitati:
2.1.Telefonic
Serviciu disponibil 6/7 zile, 12/24 ore prin apelarea urmatoarelor numere de telefon
0249563044 sau  0744769896
2.2.Acces direct
In punctele de prezenta SC LENDNETING SRL din oras Corabia, de Luni pana Vineri in intervalul orar 9-21.
A4 Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente
                                                A4     
                                               0.17   
Nota
1. Indicatorul a fost calculat pe baza reclamatiilor referitoare la angajamente inregistrate in trimestrul III 2015;
A5 Frecventa reclamatiilor privind corectitudinea facturarii
                                                 A5     
                                                  0   
Nota
1.  Indicatorul a fost calculat pe  baza reclamatiilor referitoare la corectitudinea facturarii inregistrate in trimestrul III 2015;
A6 Termenul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali
Solutionare reclamatii privind deranjamentele
deranjamente    Persoane juridice    Persoane fizice     
a                                    16 ore                  14 ore     
b                                    20 ore                  20 ore     
c                                 100%                     100%   
Solutionare reclamatii altele decat deranjamente
a    16 ore     
b    24 ore     
c    100%   
Nota
1. Indicatorii au fost calculati pe baza reclamatiilor primite si solutionate in trimestrul III 2015;
2. Termenul de solutionare a reclamatiilor privind derajamentele este de 96 ore pentru persoanele juridice, respectiv
96 ore pentru persoanele fizice;
3.  Termenul de solutionare a altor reclamatii, diferite de cele privind deranjamentele, este de 96 ore.
A6 - Termenul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali
a durata in care se incadreaza 80% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii
b durata in care se incadreaza 95% dintre cele mai rapid solutionate reclamatii
c procentajul reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor